27
Oct

Sau hơn 5 tuần học, vào 9h15 sáng ngày 24/10/2015, ngành Nội thất đã tổ chức đánh giá kết quả đồ án thiết kế nội thất công trình Văn Hóa của khóa 18 tại dãy họa thất lầu 7. Trong đồ án này sinh viên được tiếp cận với thể loại công trình công cộng thuộc lĩnh vực Văn hóa như Bảo tàng, Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa, các công trình sử dụng hco mục đích giao lưu văn hóa trong nước và giao lưu quốc tế,… Nhóm giảng viên hướng dẫn gồm ThS. Lê Long Vĩnh, ThS. Hồ Thị Thanh Nhàn, HSTK. Nguyễn Đức Quỳnh Giao và KTS. Phạm Quốc Phong.

Nhìn chung, kết quả sinh viên khóa 18 đã đạt được rất đáng khích lệ. Hầu hết các đồ án đều đáp ứng đúng cầu công năng và trang trí đặc trưng của công trình công cộng (hầu hết sinh viên đã lựa chọn loại hình bảo tàng), rất nhiều thiết kế có thẩm mỹ cao, trong đó có khoảng 10 bài đạt tất cả các yêu cầu công năng và thẩm mỹ với ý tưởng thiết kế rất tốt và trình bày hấp dẫn (được đánh giá từ 9đ đến 9,5đ). Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có 3 đồ án bị đánh giá chất lượng, khối lượng thiết kế không đạt.

Đây cũng là khóa cuối cùng học đồ án thiết kế công trình Văn hóa. Từ khóa 19 trở về sau sẽ có sự thay đổi trong nội dung chương trình, đồ án này dự kiến sẽ được thay thế bằng một môn học mới.

Tư liệu và bài viết: ThS. Hồ Thị Thanh Nhàn.

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide24 Slide25 Slide26 Slide27 Slide28 Slide29 Slide30 Slide31 Slide32 Slide33 Slide34 Slide35 Slide36 Slide37 Slide38 Slide39 Slide40 Slide41 Slide42 Slide43 Slide44 Slide45 Slide46 Slide47 Slide48 Slide49 Slide50 Slide51 Slide52 Slide53 Slide54 Slide55 Slide56 Slide57 Slide58 Slide59 Slide60

 

0 No comments

Comments are closed.