full
color
#666666
http://mythuat.vanlanguni.edu.vn/wp-content/themes/zap-installable/
http://mythuat.vanlanguni.edu.vn/
#4a90c2
style3
(84.8) 35162391
233A Phan Văn Trị , Bình Thạnh

Cơ Cấu Tổ Chức

I. BAN CHỦ NHỆM KHOA

 1. THS. HS. PHAN QUÂN DŨNG – Trưởng khoa
  – Phụ trách chung
  – Quản lý công tác của khoa
 2. THS. NGUYỄN ĐẮC THÁI – Phó trưởng khoa
  – Thủ quĩ
  – Giúp trưởng khoa phụ trách công tác nội chính khoa.
  – Giúp trưởng khoa xây dựng chương trình đào tạo.

 

II. NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 1. HS.PHAN KHƯƠNG – Trưởng ngành đồ họa
  – Phụ trách ngành đồ họa .
  – Giúp trưởng khoa phụ trách chương trình đề cương và phát triển ngành.
 2. THS. NGUYỄN ĐẮC THÁI – Phó trưởng khoa.
  –  Phụ trách ngành đồ họa truyền thông tuong tác.

 

III. NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

 1. THS. LÊ LONG VĨNH – Trưởng ngành thiết kế nội thất.
  – Phụ trách ngành nội thất.
  – Giúp trưởng khoa phụ trách chương trình đề cương và phát triển ngành.

 

IV. NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

 1. THS. LÊ THỊ THANH NHÀN – Trưởng ngành thiết kế thời trang.
  – Phụ trách ngành thời trang.
  – Giúp trưởng khoa phụ trách chương trình đề cương và phát triển ngành.

 

V. NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

 1. THS .NGUYỄN THỊ UYÊN – Trưởng ngành  thiết kế công nghiệp.
  – Phụ trách ngành thiết kế công nghiệp.
  – Giúp trưởng khoa  phụ trách chương trình đề cương và phát triển ngành

 

IV. KHỐI VĂN PHÒNG

 1. Tổ giáo vụ:
  –  HOÀNG TRỌNG DŨNG – 35164249-hoangtrongdung@vanlanguni.edu.vn
  – PHẠM HOÀNG CHUNG – 35164249-phamhoangchung@vanlanguni.edu.vn
 2. Quản lý sinh viên:
  – NGUYỄN NGỌC DIỆU HIỀN – 35164249-nguyenngocdieuhien@vanlanguni.edu.vn
 3. Tổ cơ sở vật chất:

 

 

 

 

 

 

 

seta
paged
Loading posts...
magnifier
#5c5c5c
on
loading
off