full
color
#666666
http://mythuat.vanlanguni.edu.vn/wp-content/themes/zap-installable/
http://mythuat.vanlanguni.edu.vn/
#4a90c2
style3
(84.8) 35162391
233A Phan Văn Trị , Bình Thạnh

Kỹ thuật mô hình K17TD

Giới thiệu

Trong thời gian vừa qua, hoạt động của CLB Sktech vẫn được duy trì và đến nay có những lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, hoạt động của CLB và ích lợi của kỹ năng Sketch cần được nhân rộng, vì vậy được sự đồng ý và hỗ trợ của nhà trường và Khoa MTCN, CLB Sketch đã tổ chức một buổi workshop sinh viên mang chủ đề “Kỹ thuật thể hiện – Tư duy thiết kế” vào lúc lúc18:00 ngày 28/3/2014 tại C701.

Thông tin đồ án

Tên đồ án: Phương tiện giao thông
Khoá học: K18TD
Số lượng: 32
Giảng viên: Thái Long Quân

seta
paged
Loading posts...
magnifier
#5c5c5c
on
loading
off