26
Aug

(TT. Thông tin – Văn Lang, 23/6/2015) – Tập thể SV năm 2 ngành Tạo dáng (K19TD) của khoa Mỹ thuật Công nghiệp đang trải qua một mùa hè thật khác tại xưởng gốm ở Cù Lao Phố (Biên Hòa, Đồng Nai). Hành trình 30 ngày đội nắng dầm mưa thực hiện Đồ án Gốm được các bạn lưu giữ từng ngày qua những tấm hình đầy cảm xúc – cuốn album kỷ niệm mang tên “Hành trình Gốm”. read more