Đồ án Thiết kế Đồ họa - NDTH Cà phê sách cũ Old Story


Đây là một trong 54 đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ hoạ đã hoàn thành bảo vệ online vào 19/1/2022. Ngày bảo vệ online này thành công tốt đẹp khi đạt hiệu quả không kém tổ chức offline. Thầy Cô 2 hội đồng cùng 54 sinh viên Đồ hoạ, 15 giảng viên hỗ trợ kỹ thuật đã cùng nhau hoạt động sôi nổi từ 8g00 sáng đến 6g00 tối; với đủ các cảm xúc vui mừng, cười, khóc, hồi hộp… của sinh viên khi trình bày với hội đồng.

SV: Vương Mẫn Quân - H17D966 - K23DH

GVHD: HS. Trần Công Trọng

----------------------------------

XEM THÊM:

Gallery Đồ án Tốt nghiệp ngành Đồ họa - 2021