• Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thầy và trò Khoa Mỹ thuật đang dần tiếp thu những kỹ thuật học tập trực tuyến. Đây là hình thức học không mới nhưng để áp dụng tốt công nghệ giúp đem lại những lợi ích cho sinh viên trong quá trình học tập thì tất cả cần có thời gian chuẩn bị, học hỏi và áp dụng dần. 

  • Với mục đích đồng hành cùng người dân chiến thắng COVID-19, Chính quyền Thành phố Seoul tổ chức “Cuộc thi Toàn cầu về Content liên quan đến việc Hỗ trợ để vượt qua COVID-19”. Chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia của nhiều công dân quan tâm đến Content liên quan đến Hỗ trợ để Vượt qua COVID-19, với những ví dụ xuất sắc từ phương diện công cộng, những câu chuyện về các anh hùng không tên và những câu chuyện ấm áp được tạo ra trong thời kỳ giãn cách xã hội .

© 2020 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Văn Lang