• Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thầy và trò Khoa Mỹ thuật đang dần tiếp thu những kỹ thuật học tập trực tuyến. Đây là hình thức học không mới nhưng để áp dụng tốt công nghệ giúp đem lại những lợi ích cho sinh viên trong quá trình học tập thì tất cả cần có thời gian chuẩn bị, học hỏi và áp dụng dần. 

© 2020 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Văn Lang