Triển lãm IADW 2019


---------------------------

Nguyễn Ngọc Linh - Khoa Mỹ thuật Công nghiệp