Triển lãm - Sự kiện

Triển lãm Đồ án / Sự kiện tại Khoa Mỹ thuật & Thiết kế

Link xem triển lãm VR: https://www.artsteps.com/embed/614703d296a79dc37bb38af0

Trang trí chuyên ngành Đồ hoạ là môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức như Xây dựng phương pháp sáng tạo cho sinh viên, giúp sinh viên biết cách diễn giải thông điệp của cá nhân bằng ngôn ngữ hình ảnh cụ thể. Môn học rèn luyện cho SV các kỹ năng:(1) Sinh viên làm quen với các thủ pháp thể hiện của chuyên ngành.(2) Xây dựng tính độc lập, tự sắp xếp kế hoạch làm việc của mỗi sinh viên.(3) Xây dựng kỹ năng vẽ tay, thể hiện sự cô đọng và đơn giản khi thể hiện.(4) Tăng cường khả năng cảm nhận về màu sắc và ứng dụng vào trong các sản phẩm trang trí cụ thể.(5) Xây dựng khả năng sáng tạo làm nền móng cho hệ thống đồ án trong các học kỳ sau.

Mời bạn xem thêm từng tác phẩm dưới đây: