Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý giáo dục


Triết lý dạy và học chương trình đào tạo tại Khoa Mỹ thuật & Thiết kế: “LEARNING BY DOING”

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế của Trường Đại học Văn Lang sẽ trở thành cơ sở giáo dục uy tín tại Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn, sáng tạo và khéo léo. Các thiết kế sáng tạo do sinh viên tốt nghiệp của khoa tạo ra sẽ thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, cập nhật xu hướng Mỹ thuật đương đại, áp dụng kỹ thuật hiện đại phát triển nhằm đưa ngành thiết kế Việt Nam sánh ngang với các nước phát triển.

Sứ mệnh 

Khoa Mỹ thuật và Thiết kế hướng tới mục tiêu trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nổi tiếng trong lĩnh vực Mỹ thuật và Thiết kế. Khoa cũng thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường thiết kế Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức thẩm mỹ của người Việt Nam, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.