Bản đặc tả CTĐT K26 - Phần A


Phần A. Thông tin cơ bản/Tuyển sinh

1. Tên chương trình: Cử nhân Thiết kế đồ hoạ

2. Mã ngành: 7210403

3. Bậc trình độ trong khung trình độ quốc gia Việt Nam: Đại học - Bậc 6

4. Niên khóa bắt đầu áp dụng bản đặc tả chương trình này: 2020 - 2021(K26)

5. Tên trường cấp bằng: Đại học Văn Lang

6. Tên khoa quản lý chương trình: Khoa Mỹ thuật và Thiết Kế

7. Website của chương trình/khoa: - Tiếng Anh: https://mythuat.vanlanguni.edu.vn/en - Tiếng Việt: https://mythuat.vanlanguni.edu.vn

8. Tên bằng cấp: Cử nhân Thiết kế đồ hoạ

9. Vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp:

• Hoạ sỹ thiết kế đồ hoạ.
• Thiết kế giao diện
• Thiết kế tương tác và hình ảnh chuyển động
• Thiết kế web
• Thiết kế xây dựng thương hiệu
• Thiết kế đồ hoạ trong lĩnh vực trưng bày và triển lãm
• Thiết kế trong lĩnh vực truyền thông
• Thiết kế quảng cáo
• Thiết kế ý tưởng và định hướng chiến lược phát triển quảng cáo
• Đồ hoạ động.
• Thiết kế minh hoạ
• Thiết kế dàn trang sách báo tạp chí
• Thiết kế bao bì và xây dựng hình ảnh cho sản phẩm thương mại.
• Thực hiện và giám sát quy trình in sản xuất sản phẩm thiết kế.

10. Các năng lực cốt lõi của sinh viên tốt nghiệp: (theo bộ năng lực DACUM hoặc khung năng lực nghề nghiệp quốc gia, khu vực, quốc tế)

A. Nghiên cứu
B. Hình thành ý tưởng
C. Thiết kế
D. Sử dụng công cụ thiết kế đồ hoạ
E. Phát triển thị trường
F. Quản lý dự án
G. Quan hệ người và người
H. Vận dụng phương tiện sản xuất
I. Năng lực cá nhân
J. Phẩm chất-thái độ-hành vi
K. Sáng tạo


11. Phương thức tuyển sinh: (theo quy định của Bộ GDĐT và nhà trường) Năm học 2021-2022, chương trình Thiết kế Đồ họa tuyển sinh theo các phương thức:

o Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả thi năng khiếu Vẽ (Thi vẽ online và phỏng vấn tại Trường Đại học Văn Lang / Xét điểm thi vẽ của 6 trường đại học khác).
o Phương thức 2: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT và kết quả thi năng khiếu Vẽ (Thi vẽ online và phỏng vấn tại Trường Đại học Văn Lang / Xét điểm thi vẽ của 6 trường đại học khác).
o Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM và kết quả thi năng khiếu Vẽ (Thi vẽ online và phỏng vấn tại Trường Đại học Văn Lang / Xét điểm thi vẽ của 6 trường đại học khác).
o Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và và kết quả thi năng khiếu Vẽ (Thi vẽ online và phỏng vấn tại Trường Đại học Văn Lang / Xét điểm thi vẽ của 6 trường đại học khác)

12. Phương thức đào tạo: - Số tín chỉ: 137 tín chỉ

- Độ dài chương trình: 4 năm
- Loại hình đào tạo: trực tiếp tại trường
- Các thời điểm tiếp nhận sinh viên: tháng 9

13. Ngôn ngữ dạy và học: Tiếng Việt

14. Điều kiện tốt nghiệp: Hoàn thành đầy đủ số lượng tín chỉ tích lũy.

15. Chuyển ngành, cơ hội học tập lên bậc cao hơn, lấy các chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề - Chính sách chuyển ngành: Sinh viên dược chuyển ngành theo quy định

- Cơ hội học tập lên bậc cao hơn: Khi hoàn tất chương trình Thiết kế Đồ họa sinh viên có thể tiếp học ở bậc cao hơn như Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng, Thạc sĩ Phê bình và lý luận nghệ thuật.
- Cơ hội lấy chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề: Chương trình học tạo điều kiện cho sinh viên lấy các chứng chỉ nghề mở rộng kiến thức, các chứng chỉ của các tổ chức nghiệp đoàn, hoặc các tổ chức chuyên mốn của ngành thiết kế, thông qua các cuộc thi quốc tế.

16. Đảm bảo chất lượng:

- Các bên liên quan của chương trình: nhà nước, nhà tuyển dụng, người giỏi nghề, cựu sinh viên, nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giảng viên, và sinh viên

- Cơ chế lấy ý kiến phản hồi: Nghiên cứu tài liệu, phương pháp DACUM, khảo sát bằng phiếu hỏi

- Các mục tiêu chất lượng:

Mục tiêu 1: Cải tiến liên tục hệ thống quản trị chất lượng tổng thể

1.1. Củng cố cơ cấu tổ chức ĐBCL của nhà trường
1.2. Nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện ĐBCL
1.3. Tiếp tục triển khai chính sách ĐBCL
1.4 Xây dựng Hệ thống đánh giá nội bộ của Trường

Mục tiêu 2: Chuẩn hóa các hoạt động theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA

2.1. Nâng cao năng lực quản trị đại học cho cán bộ lãnh đạo và quản lý theo chuẩn tiên tiến
2.2. Cải tiến Chương trình đào tạo
2.3. Cải tiến công tác hỗ trợ sinh viên 2.4. Tăng cường hợp tác quốc tế
2.5. Phát triển nhân sự
2.6. Tối ưu hóa và hiện đại hóa cơ sở vật chất và các điều kiện học tập

Mục tiêu 3: Kiểm định đạt chuẩn theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, khu vực và quốc tế

3.1. Kiểm định theo chuẩn MOET hoặc quốc tế cấp cơ sở đào tạo
3.2. Kiểm định theo chuẩn AUN-QA/FIBAA/AQAS cấp chương trình

- Các chứng chỉ kiểm định đã đạt chuẩn Quốc gia ở cấp trường, cấp chương trình: Cơ sở giáo dục được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia số CSGD2018.07/CEA-AVU&C theo Quyết định 85/QĐ-KĐCLGD ngày 11.05.2018

- Các chứng chỉ kiểm định đã đạt chuẩn quốc tế ở cấp trường, cấp chương trình: QS 4 stars (2021)

17. Lãnh đạo chương trình và cán bộ hỗ trợ tuyển sinh:

- Phụ trách chương trình: Nguyễn Đắc Thái, Tiến sĩ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 0903689088
- Phó trưởng chương trình: Nguyễn Quốc Thanh, học vị: Thạc sĩ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 0909133357
- Chuyên viên phụ trách tư vấn tuyển sinh: Vương Quốc Hùng, học vị: Cử nhân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Số điện thoại: 0399787178

-----------------------------------------

Bản đặc tả chương trình đào tạo K26

Phần A. Thông tin cơ bản/Tuyển sinh

Phần B. Thông tin chi tiết về chương trình

Phần C. Dạy và học chương trình

Phần D. Điều kiện của chương trình

Phần E. Điều chỉnh và cập nhật

Phụ lục