Workshop Design Thinking của sinh viên Mỹ thuật Văn Lang


Trên tinh thần môn học Phương pháp sáng tạo, các bạn sinh viên sẽ vận dụng kiến thức và phương pháp được học vào việc triển khai ý tưởng cho một thiết kế. Đồng hành cùng cuộc thi sáng tạo do chính quyền thành phố Seoul phát động, các bạn sinh viên Văn Lang sẽ cùng nhau kể những câu chuyện sáng tạo trong mùa Covid 19 mà các bạn đã trải qua. 

Nhóm giảng viên chuyên ngành Thiết kế Đồ họa và Đồ họa Truyền thông Tương tác của khoa Mỹ thuật Văn Lang cùng đồng hành để góp tiếng nói của những người trẻ sáng tạo trong công cuộc chung tay đẩy lùi dịch bệnh của toàn thế giới. 

Kết quả của workshop thiết kế, sẽ được các bạn tiếp tục hoàn thiện dưới sự góp ý của các Thầy Cô, và cập nhật sản phẩm sáng tạo của mình trong một cuộc thi mang tầm quốc tế như lần này. 

Trong khuôn khổ hợp tác của 2 Khoa thiết kế đồ họa của đại học Văn Lang và Đại học Sunmoon -Korea, nếu như điều kiện thuận lợi sẽ tổ chức trưng bày các thiết kế của sinh viên trong chuyến tham quan trao đổi học thuật giữa hai trường dự kiến vào 8/2020 tới đây. 

Với sự sáng tạo của các bạn  hy vọng chúng ta sẽ có những kết quả tốt đẹp và đóng góp thiết thực chung tay với cộng đồng. Một cơ hội lớn cho các bạn thiết kế trẻ phát huy sự sáng tạo của mình trong tương lai. 

Các thầy cô tham gia workshop:

  1. Thầy Nguyễn Đắc Thái - Phó trưởng khoa MTCN

  2. Cô Hoàng Thị Anh Nghi

  3. Cô Man Thị Hồng Thiện

  4. Thầy Trần Công Trọng

  5. Thầy Trần Quang Tri 

  6. Thầy Nguyễn Ngọc Linh

Ths. KTS. Man Thị Hồng Thiện
Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - trường ĐH Văn Lang