Đồ án Đồ họa Thị giác 2, ngành Thiết kế Mỹ thuật số


Nghệ thuật thị giác hay nghệ thuật trực quan là một hình thức nghệ thuật tạo ra các sản phẩm bắt nguồn tự nhiên, chủ yếu tác động vào thị giác như đồ gốm, ký họa, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, đồ họa in ấn và các nghệ thuật thị giác hiện đại (nhiếp ảnh, làm phim), thiết kế và thủ công mĩ nghệ..

Nghệ thuật thị giác hay nghệ thuật trực quan là một hình thức nghệ thuật tạo ra các sản phẩm bắt nguồn tự nhiên, chủ yếu tác động vào thị giác như đồ gốm, ký họa, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, đồ họa in ấn và các nghệ thuật thị giác hiện đại (nhiếp ảnh, làm phim), thiết kế và thủ công mĩ nghệ. Nghệ thuật thị giác còn bao gồm các lĩnh lực của nghệ thuật ứng dụng như: thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất và trang trí nghệ thuật.

Đồ họa Thị giác là học phần không thể thiếu, cái đẹp của nó hiện hữu khắp mọi nơi và đôi khi chúng ta cũng không ý thức được điều đó. Chúng ta xem một số bài làm của sinh viên ngành Thiết kế mỹ thuật số

Mục tiêu của học phần

  • Hiểu về các dạng phong cách trong thiết kế tạo hình
  • Áp dụng phong cách tạo hình đúng với nội dung câu chuyện trong việc thiết kế
  • Rèn luyện kỹ năng vẽ tay và vẽ máy trong thiết kế
  • Môn học giúp sinh viên có trải nghiệm và biết nghiên cứu phân tích và áp dụng để phát triển khả năng sáng tạo phục vụ cho thiết kế Mỹ thuật số 

Khoa Mỹ thuật & Thiết kế