Đồ án Thiết kế Đồ họa - NDTH Cửa hàng thời trang quần áo cũ Sime


Đây là một trong 54 đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ hoạ đã hoàn thành bảo vệ online vào 19/1/2022. Ngày bảo vệ online này thành công tốt đẹp khi đạt hiệu quả không kém tổ chức offline. Thầy Cô 2 hội đồng cùng 54 sinh viên Đồ hoạ, 15 giảng viên hỗ trợ kỹ thuật đã cùng nhau hoạt động sôi nổi từ 8g00 sáng đến 6g00 tối; với đủ các cảm xúc vui mừng, cười, khóc, hồi hộp… của sinh viên khi trình bày với hội đồng.

SV: Nguyễn Đặng Thiên Thanh - H17E566 - K23DH

GVHD: Ths. Đồng Thị Phương Uyên

----------------------------------

XEM THÊM:

Gallery Đồ án Tốt nghiệp ngành Đồ họa - 2021