Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên


STT Họ và tên Học hàm Chức danh Địa chỉ email 
1 Phan Quân Dũng ThS Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Đắc Thái TS P. Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Quốc Thanh ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Đỗ Thị Cẩm Nhung ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Hồ Đặng Bạch Lý ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Hoàng Thị Anh Nghi ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Man Thị Hồng Thiện ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Chiêu Anh Long ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Đặng Hữu Tuyền PGS.TS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Đinh Gia Lê PGS.TS Giảng viên
13 Đỗ Anh Tuấn TS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Đoàn Dũng Sĩ TS Giảng viên
15 Lâm Quang Vinh TS Giảng viên
16 Mã Thanh Cao TS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Trần Đình Quả TS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Ca Lê Dũng ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Đặng Hồng Vân ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Đồng Thị Phương Uyên ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Hồ Thị Thanh Nhàn ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Hồ Văn Doãn ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Huỳnh Thanh Quyền ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Lê Long Vĩnh ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Lê Ngô Quỳnh Đan ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Lê Thị Phương Thanh ThS Giảng viên
29 Lê Thị Thanh Nhàn ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Lê Thúy Quỳnh ThS Giảng viên
31 Lê Trường Bảo ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 Ngô Thị Thúy Anh ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Nguyễn Anh Tuấn ThS Giảng viên
34 Nguyễn Bạch Dương ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Nguyễn Bảo Cúc Phương ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 Nguyễn Chí Dũng ThS Giảng viên
37 Nguyễn Đức Giang ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 Nguyễn Minh Hùng ThS Giảng viên
39 Nguyễn Ngọc Linh ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40 Nguyễn Phúc Tiến Đạt ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Nguyễn Thanh Mai ThS Giảng viên
42 Nguyễn Thị Hiện ThS Giảng viên
43 Nguyễn Thị Trâm Anh ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44 Nguyễn Thị Uyên Uyên ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45 Nguyễn Vũ Cẩm Ly ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 Phạm Quốc Phong ThS Giảng viên
47 Trần Thanh Phong ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
48 Phan Văn Hùng ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
49 Sử Lynh Châu ThS Giảng viên
50 Thái Long Quân ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
51 Trần Anh Vân ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
52 Trần Hữu Quang ThS Giảng viên
53 Trần Ngọc Trí ThS Giảng viên
54 Trần Nguyễn Minh Đức ThS Giảng viên
55 Trần Quốc Tuấn ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
56 Trần Thị Khánh Việt ThS Giảng viên
57 Trần Thị Mỹ Duyên ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
58 Nguyễn Quốc Nam ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
59 Trần Văn Thi ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
60 Võ Ánh Xuân Thương ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61 Nguyễn Thị Quỳnh Anh ThS Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
62 ThS Hoàng Trọng Dũng NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63 Nguyễn Ngọc Diệu Hiền NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
64 Lưu Vĩnh Thành NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
65 Nguyễn Viết Thế NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
66 Trần Thị Yên Vi  NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
67 Nguyễn Thiên Trúc NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------

Trưởng khoa: ThS. HS. Phan Quân Dũng

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đắc Thái

Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 80/68 Dương Quảng Hàm, P. 5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Điện thoại: 028 7109 9248

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://mythuatvanlang.com