Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên


ThS. Phan Quân Dũng Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Nguyễn Đắc Thái P. Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Mã Thanh Cao CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Ca Lê Dũng CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Hoàng Trung Minh CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Trần Văn Thi CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Võ Ánh Xuân Thương CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Đặng Hồng Vân CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Phan Thị Thanh Yên CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Mai Thị Bạch Yến CƠ BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Đỗ Anh Tuấn CÔNG NGHIỆP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Lê Ngô Quỳnh Đan CÔNG NGHIỆP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Thái Long Quân CÔNG NGHIỆP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Nguyễn Thị Uyên Uyên CÔNG NGHIỆP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Hồ Đặng Bạch Lý ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Chiêu Anh Long ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Lê Thị Cẩm Tú ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Hoàng Thị Anh Nghi ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Đỗ Cẩm Nhung ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Trần Thị Tuyết Nhung ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Nguyễn Quốc Thanh ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ths. Phan Lê Phong ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Man Hồng Thiện ĐỒ HỌA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Lê Trường Bảo MỸ THUẬT SỐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Phan Văn Hùng MỸ THUẬT SỐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Hồ Văn Doãn MỸ THUẬT SỐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Đào Chí Đắc MỸ THUẬT SỐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Hồ Thị Thanh Nhàn NỘI THẤT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Huỳnh Văn Thông NỘI THẤT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Lê Long Vĩnh NỘI THẤT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Huỳnh Thanh Quyền NỘI THẤT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Trần Thị Mỹ Duyên THỜI TRANG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Nguyễn Vũ Cẩm Ly THỜI TRANG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Lê Thị Thanh Nhàn THỜI TRANG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Hoàng Thị Ái Nhân THỜI TRANG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Trần Đình Minh Huy THỜI TRANG
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Phạm Hoàng Chung VĂN PHÒNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThS. Hoàng Trọng Dũng VĂN PHÒNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GV. Nguyễn Ngọc Diệu Hiền VĂN PHÒNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Lưu Vĩnh Thành VĂN PHÒNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Viết Thế VĂN PHÒNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thông tin liên hệ

Trưởng khoa: ThS. HS. Phan Quân Dũng

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đắc Thái

Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 80/68 Dương Quảng Hàm, P. 5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Điện thoại: 028.7106 0808 – Ext: 5331

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://mythuatvanlang.com


© 2021 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Văn Lang