Nguyễn Duy Tâm

Nguyễn Duy Tâm

Tác phẩm Đồ án Khắc gỗ

SV: Nguyễn Duy Tâm

Nhóm: 10

GVHD: Đỗ Thị Cẩm Nhung


Back to Category

Date

27 Tháng 6 2020

Categories

Nhóm 10 & 1
© 2021 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Văn Lang