Lê Thị Hồng Thắm

Lê Thị Hồng Thắm

Tác phẩm Đồ án Khắc gỗ

SV: Lê Thị Hồng Thắm

Nhóm: 4

GVHD: Hồ Đặng Bạch Lý


Back to Category

Date

28 Tháng 6 2020

Categories

Nhóm 4
© 2021 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Văn Lang