Triển lãm - Sự kiện

Triển lãm Đồ án / Sự kiện tại Khoa Mỹ thuật & Thiết kế

Các trại sáng tác quốc tế trở thành sự kiện thường niên, tăng cường uy tín thương hiệu cho Khoa Mỹ thuật & Thiết kế Đại học Văn Lang.

Với chủ đề "Môi trường và Con người", Trại sáng tác và hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 21/4 đến 10/5/2021, với các hoạt động chính:

  • Hoạt động trại sáng tác diễn ra từ ngày 21/4 – 30/4/2021 tại Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang.
  • Hội thảo quốc tế ngày 27/4/2021, kết hợp online kết nối các diễn giả quốc tế tại Hội trường N2T1 của Đại học Văn Lang.
  • Hoạt động triển lãm từ ngày 30/4 đến hết ngày 10/5/2021 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (số 218A Pasteur, Phường 6, Quận 3), kết hợp triển lãm online