Triết lý giáo dục ngành Thiết kế Đồ họa - trường ĐH Văn Lang


Sứ mệnh của trường ĐH Văn Lang: Đào tạo những con người mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội

Chúng tôi đào tạo người học trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, với tinh thần học tập suốt đời, luôn sống trọn vẹn với tất cả tiềm năng của bản thân. Chúng tôi nuôi dưỡng tài năng để giúp họ nắm lấy vai trò là những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho người học, nhà khoa học và doanh nghiệp, chúng tôi tạo điều kiện để họ kết nối, học tập và phát triển những giải pháp đột phá cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thông qua đó, chúng tôi phục vụ đất nước và mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội.

Giá trị cốt lõi:  Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo

Triết lý giáo dục của trường ĐH Văn Lang: Thông qua học tập trải nghiệm, đào tạo con người toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng

------------------------

Sứ mạng của Khoa Mỹ thuật & Thiết kế – Ngành Thiết kế Đồ họa: là cơ sở cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh thiết kế và sáng tạo đồ họa. Đáp ứng yêu cầu đa dạng của thị trường thiết kế Đồ họa, đóng góp tích cực vào sự thay đổi nhận thức thẩm mỹ của xã hội và phục vụ nhu cầu phát triển của cộng đồng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa sáng tạo ứng dụng.

Tầm nhìn của Khoa Mỹ thuật & Thiết kế – Ngành Thiết kế Đồ họa: Đến năm 2025 ngành Thiết kế đồ họa Văn Lang sẽ là nơi đào tạo vị thế cao trong hệ thống các trường đào tạo Thiết kế Đồ họa sáng tạo tại Việt Nam. Cung cấp nguồn nhân lực giỏi cho các lĩnh vực thiết kế đồ họa mang sáng tạo đột phá, phục vụ phát triển cộng đồng.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: LEARNING BY DOING

 • Lĩnh hội kiến thức mới;
 • Cập nhật công nghệ hiện đại;
 • Tham gia hội nhập xu hướng thiết kế toàn cầu;
 • Hoà nhập môi trường nghiên cứu sáng tạo chuyên nghiệp;
 • Rèn tư duy sáng tạo;
 • Luyện kỹ năng thành thạo;
 • Hun tâm hồn thanh cao;
 • Đúc ý chí lớn lao;

ĐỊNH HƯỚNG MÔ HÌNH HỌC TẬP

Định hướng về nghề nghiệp

 • Ứng dụng kỹ thuật theo các chuẩn mực hiện đại của ngành CNRHQCQ và học tập suốt đời.
 • Lĩnh hội và tham gia được xu hướng thiết kế toàn cầu. Tham gia được thị trường thiết kế hiện đại, bắt kịp công nghệ thiết kế mới.
 • Định hướng hòa nhập với môi trường nghiên cứu sáng tạo hiện đại trên sự phát triển chung toàn cầu.

Định hướng về lãnh đạo và quản trị

 • Lãnh đạo và quản trị tiên tiến, đổi mới và sáng tạo, và truyền cảm hứng cho cộng đồng về phát triển nông nghiệp bền vững và hội nhập quốc tế.
 • Phối hợp với nhóm trong vai trò là một nhà lãnh đạo hay một thành viên trong nhóm
 • Giao tiếp bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện với các bên liên quan; đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Định hướng về năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và tôn trọng đa văn hóa.
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm xã hội về nâng cao cảm thụ thẩm mỹ cho con người.
 • Định hướng tương lai rõ ràng và sẵn sàng học tập suốt đời.