• Nhân dịp các sinh viên đang náo nức quay lại trường và bắt đầu cuộc sống bình thường mới, AD xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm trong mùa Đồ án Tốt nghiệp khoá 23 ngành Thiết kế Đồ hoạ năm 2021 (đợt 2) để các bạn có thêm động lực phấn đấu nhé. 

 • Nhân dịp các sinh viên đang náo nức quay lại trường và bắt đầu cuộc sống bình thường mới, AD xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm trong mùa Đồ án Tốt nghiệp khoá 23 ngành Thiết kế Đồ hoạ năm 2021 (đợt 2) để các bạn có thêm động lực phấn đấu nhé. 

 • Nhân dịp các sinh viên đang náo nức quay lại trường và bắt đầu cuộc sống bình thường mới, AD xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm trong mùa Đồ án Tốt nghiệp khoá 23 ngành Thiết kế Đồ hoạ năm 2021 (đợt 2) để các bạn có thêm động lực phấn đấu nhé. 

 • Nhân dịp các sinh viên đang náo nức quay lại trường và bắt đầu cuộc sống bình thường mới, AD xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm trong mùa Đồ án Tốt nghiệp khoá 23 ngành Thiết kế Đồ hoạ năm 2021 (đợt 2) để các bạn có thêm động lực phấn đấu nhé. 

 • Nhân dịp các sinh viên đang náo nức quay lại trường và bắt đầu cuộc sống bình thường mới, AD xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm trong mùa Đồ án Tốt nghiệp khoá 23 ngành Thiết kế Đồ hoạ năm 2021 (đợt 2) để các bạn có thêm động lực phấn đấu nhé. 

 • Nhân dịp các sinh viên đang náo nức quay lại trường và bắt đầu cuộc sống bình thường mới, AD xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm trong mùa Đồ án Tốt nghiệp khoá 23 ngành Thiết kế Đồ hoạ năm 2021 (đợt 2) để các bạn có thêm động lực phấn đấu nhé. 

 • Nhân dịp các sinh viên đang náo nức quay lại trường và bắt đầu cuộc sống bình thường mới, AD xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm trong mùa Đồ án Tốt nghiệp khoá 23 ngành Thiết kế Đồ hoạ năm 2021 (đợt 2) để các bạn có thêm động lực phấn đấu nhé. 

 • Mục tiêu (PO) và chuẩn đầu ra (PLOS) - CTĐT  Ngành Thiết kế Nội thất.

 • Bản đặc tả chương trình này được thiết kế dành cho các đối tượng là sinh viên tiềm năng, sinh viên đang theo học, giảng viên, và các nhà tuyển dụng. Bản đặc tả chương trình mô tả tóm tắt về các đặc điểm chính của chương trình và các kết quả học tập mong đợi mà sinh viên có thể đạt được sau khi hoàn tất chương trình. Thông tin cụ thể về phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá, kết quả học tập mong đợi, và nội dung cho mỗi môn học có thể được tìm thấy trong bản đặc tả môn học (đề cương chi tiết) của các môn học ở đường link ở cuối văn bản. Thông tin cụ thể về các quy định của nhà trường có thể được tìm thấy trên website của Phòng đào tạo.

 • Chương trình thiết kế nội thất lựa chọn triết lý giáo dục “Learning by doing” vì triết lý này nhất quán với triết lý giáo dục của VLU và hoàn toàn phù hợp với PLOs. Để thực hiện triết lý này, chương trình cung cấp cho sinh viên các hoạt động học tập giúp họ trải nghiệm với công việc thiết kế chuyên nghiệp theo xu hướng toàn cầu. Sự nhất quán giữa triết lý giáo dục của nhà trường, triết lý giáo dục của chương trình thiết kế nội thất, và PLOs

 • Chương trình thiết kế nội thất lựa chọn triết lý giáo dục “Learning by doing” vì triết lý này nhất quán với triết lý giáo dục của VLU và hoàn toàn phù hợp với PLOs. Để thực hiện triết lý này, chương trình cung cấp cho sinh viên các hoạt động học tập giúp họ trải nghiệm với công việc thiết kế chuyên nghiệp theo xu hướng toàn cầu. Sự nhất quán giữa triết lý giáo dục của nhà trường, triết lý giáo dục của chương trình thiết kế nội thất, và PLOs

 • Chương trình thiết kế nội thất lựa chọn triết lý giáo dục “Learning by doing” vì triết lý này nhất quán với triết lý giáo dục của VLU và hoàn toàn phù hợp với PLOs. Để thực hiện triết lý này, chương trình cung cấp cho sinh viên các hoạt động học tập giúp họ trải nghiệm với công việc thiết kế chuyên nghiệp theo xu hướng toàn cầu. Sự nhất quán giữa triết lý giáo dục của nhà trường, triết lý giáo dục của chương trình thiết kế nội thất, và PLOs

 • Chương trình thiết kế nội thất lựa chọn triết lý giáo dục “Learning by doing” vì triết lý này nhất quán với triết lý giáo dục của VLU và hoàn toàn phù hợp với PLOs. Để thực hiện triết lý này, chương trình cung cấp cho sinh viên các hoạt động học tập giúp họ trải nghiệm với công việc thiết kế chuyên nghiệp theo xu hướng toàn cầu. Sự nhất quán giữa triết lý giáo dục của nhà trường, triết lý giáo dục của chương trình thiết kế nội thất, và PLOs

 • Bản đặc tả chương trình này được thiết kế dành cho các đối tượng là sinh viên tiềm năng, sinh viên đang theo học, giảng viên, và các nhà tuyển dụng. Bản đặc tả chương trình mô tả tóm tắt về các đặc điểm chính của chương trình và các kết quả học tập mong đợi mà sinh viên có thể đạt được sau khi hoàn tất chương trình. Thông tin cụ thể về phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá, kết quả học tập mong đợi, và nội dung cho mỗi môn học có thể được tìm thấy trong bản đặc tả môn học (đề cương chi tiết) của các môn học ở đường link ở cuối văn bản. Thông tin cụ thể về các quy định của nhà trường có thể được tìm thấy trên website của Phòng đào tạo.

 • This program specification is designed for prospective students, current students, academic staff, and potential employers. It provides a summary of the programs’ main features and expected learning outcomes that a typical student might achieve if he/she takes full advantage of the learning opportunities provided. Detailed information on the teaching and assessment methods, course expected learning outcomes and content can be found in the course specifications through the link at the end of this document. Detailed information on the university regulations can be found on the website of the Department of Academic Affairs.

 • This program specification is designed for prospective students, current students, academic staff, and potential employers. It provides a summary of the programs’ main features and expected learning outcomes that a typical student might achieve if he/she takes full advantage of the learning opportunities provided. Detailed information on the teaching and assessment methods, course expected learning outcomes and content can be found in the course specifications through the link at the end of this document. Detailed information on the university regulations can be found on the website of the Department of Academic Affairs.

 • Chương trình đào tạo Ngành Thiết kế Nội thất  - Khóa 29

 • Quyết định 1601 - Ban hành CTDT ngành Thiết kế nội thất TS2023 - Khóa 29