Bản đặc tả CTĐT K26 - Phần D


Phần D. Điều kiện của chương trình

31. Môi trường học tập của nhà trường và khoa: (Danh sách các trại thực nghiệm, và phòng lab mà chương trình sử dụng, các doanh nghiệp trong trường có liên quan đến chương trình; Danh sách các hoạt động thực tập, kiến tập, Co-op với doanh nghiệp,… của chương trình)

- Danh sách phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng,.. mà chương trình sử dụng:

Tên phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng (Laboratory facilities)

Xưởng thực hành hội họa - Số lượng: 10 - Chức năng: Không gian vẽ hình họa, vễ tượng, và người mẫu

Phòng thực hành đồ án - Số lượng: 25 - Chức năng: Phòng học nhóm nhỏ sửa đồ án

- Các môn học có hoạt động tiếp cận doanh nghiệp: Thiết kế bao bì, Thiết kế lịch, Thiết kế giao diện người dùng, Nhận diện thương hiêu, Đồ án Tiền Tốt nghiệp, Đồ án Tốt Nghiệp.

- Các môn học có field trip và thực tập: Nhhiên cứu vốn cổ, Thiết kế bền vững, Thiết kế dịch vụ, Thiết kế trải nghiệm, Thiết kế thẩm mỹ môi trường.

32. Hệ thống hỗ trợ sinh viên: - Đào tạo: Phòng Đào tạo; Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Khảo thí; Phòng Cơ sở vật chất; Trung tâm phát triển năng lực học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp, hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm; Phòng Giám thị, thanh tra, giám sát; Phòng Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học

- Hỗ trợ về tài chính và học bổng: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, phòng Kế toán
- Tư vấn việc làm và khởi nghiệp: Trung tâm phát triển năng lực học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp, hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
- Hỗ trợ về chỗ ở: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
- Dạy kèm, tư vấn học thuật: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Phòng Đào tạo; Trung tâm phát triển năng lực học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp, hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí, thể thao: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
- Chăm sóc sức khỏe và đời sống: Phòng Hành chính và Quản trị nguồn nhân lực, Phòng Tham vấn tâm lý, Trung tâm Y tế
- Các dịch vụ thư viện: Thư viện, Phòng Công nghệ thông tin
- Các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên quốc tế
- Các dịch vụ đảm bảo chất lượng bên trong: Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

33 Các câu lạc bộ sinh viên và các hoạt động ngoại khoá dành cho sinh viên: - Các câu lạc bộ sinh viên cấp trường:

+ Câu lạc bộ Art Zone
+ Câu lạc bộ kỹ năng Balô xanh
+ Câu lạc bộ bóng chuyền
+ Câu lạc bộ bóng đá
+ Câu lạc bộ bóng rổ
+ Câu lạc bộ cờ
+ Câu lạc bộ Guitar
+ Câu lạc bộ Street Workout
+ Câu lạc bộ CDS Crew
+ Câu lạc bộ MC Văn Lang
+ Câu lạc bộ Taekwondo
+ Câu lạc bộ Cinewsmic
+ Câu lạc bộ truyền thông S.E.M
+ Câu lạc bộ nhiếp ảnh
+ Câu lạc bộ cầu lông
+ Van Lang Hospitality Team – Đội Lễ tân
+ Câu lạc bộ Khiêu Vũ Nghệ Thuật
+ Câu lạc bộ Van Lang Flaming Soul
+ Câu lạc bộ Người Mẫu – Van Lang Models Club
+ Câu lạc bộ Kịch nói – Van Lang Play Club
+ Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc – Van Lang Traditional Musical Instrument Club
+ Câu lạc bộ Xếp giấy nghệ thuật – Van Lang Origami Club
+ Câu lạc bộ Van Lang Rubik
+ Câu lạc bộ Rap Music – Van Lang Rap Music Club
+ Van Lang Supporter Team – Đội Cổ động
+ Truyện tranh Nhật Bản – Van Lang Manga Club
+ Van Lang Graffiti Club – CLB Tranh Phun sơn đường phố
+ Nhảy cổ động – Van Lang Cheerleading Club
+ Câu lạc bộ Võ thuật Karate – Van Lang Karate Club
+ Câu lạc bộ Võ thuật Judo – Van Lang Judo Club
+ Câu lạc bộ Đấm bốc – Van Lang Boxing Club
+ Câu lạc bộ Bóng bàn – Van Lang Table Tennis Club
+ Câu lạc bộ Võ thuật Vovinam – Van Lang Vovinam Club
+ Van Lang Running Club – Câu lạc bộ Chạy Việt dã
+ Câu lạc bộ Võ cổ truyền – Van Lang Traditional Kung Fu Club
+ Câu lạc bộ Võ thuật Aikido – Van Lang Aikido Club
+ Câu lạc bộ Futsal – Van Lang Futsal Club
+ Câu lạc bộ Tâng bóng nghệ thuật – Van Lang Freestyle Football Club
+ Câu lạc bộ Thể thao điện tử – Van Lang E-sport Club
+ Câu lạc bộ Trekking – Van Lang Trekking Club
+ Câu lạc bộ Bơi lội – Van Lang Swimming Club
+ Câu lạc bộ Đạp xe thể thao – Van Lang Cycling Club
+ Câu lạc bộ Kỹ năng Tin học – Van Lang Informatic Skill Club
+ Câu lạc bộ Anh ngữ – Van Lang English Club
+ Câu lạc bộ Vlogger – Van Lang Vlogger Club
+ Câu lạc bộ Handmade – Van Lang Handmade Club
+ Câu lạc bộ Yêu Bếp – Van Lang Kitchen Lover Club
+ Van Lang Gogreen Club – Câu lạc bộ Môi trường
+ Kỹ năng Y tế – Van Lang Medical Skill
+ Đội công tác xã hội
+ Đội Tổ chức sự kiện – Van Lang Event Organizing Team

- Các câu lạc bộ sinh viên cấp khoa:

+ Câu lạc bộ màu nước
+ Câu lạc bộ nhiếp ảnh – truyền thông
+ Câu lạc bộ thiết kế - ngành Thiết kế Công nghiệp
+ Câu lạc bộ media art & design

- Các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên:

+ Workshop về các chủ đề thời trang bền vững, giúp nâng cao ý thức cộng đồng về việc sử dung trang phục hiệu quả hơn, giảm phát thải thời trang ra môi trường.
+ Chương trình điền dã nghiên cứu cốn cổ ở địa phương, góp phần bảo tồn, phát huy vốn văn hoá truyền thống của các cộng đồng dân tộc
+ Các dự án phục vụ cộng đồng do ngành, khoa, trường hoặc các đơn vị ngoài trường tổ chức
+ Chương trình hiến máu tình nguyện.
+ Chương trình mùa hè xanh.
+ Chương trình đồng hành cùng mùa thi.
+ Chương trình giới thiệu tư vấn tuyển sinh hằng năm.
+ Chương trình tham quan tại các nhà máy/ đơn vị sản xuất.
+ Seminar, hội thảo khoa, workshop quốc tế hàng năm với Kookmin University – Chương trình City walk.
+ Chương trình SV nghiên cứu sáng tạo khoa học
+ SV tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế.
+ Chương trình học tập ngoại khóa mỗi đầu năm học.
+ Chương trình thi Văn Lang trạng nguyên.
+ Chương trình Hòa sắc khoa MTCN hằng năm tháng 11.
+ Chương trình Red to Z của Khoa hằng năm tháng 4/5.
+ Các chương trình thể thao, hội thi tin học tùy theo năm.

-----------------------------------------

Bản đặc tả chương trình đào tạo K26

Phần A. Thông tin cơ bản/Tuyển sinh

Phần B. Thông tin chi tiết về chương trình

Phần C. Dạy và học chương trình

Phần D. Điều kiện của chương trình

Phần E. Điều chỉnh và cập nhật

Phụ lục