Thư cảm ơn - IADW 2021


Các họa sĩ thân mến,

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những đóng góp của bạn và cảm ơn sức mạnh của nghệ thuật cho xã hội trong một năm đầy thử thách như năm nay.

Cảm ơn các họa sĩ đã không ngừng sáng tạo và thử phương thức mới  tham gia trực tuyến vào trại sáng tác quốc tế và hội thảo lần này. Bạn đã đưa nghệ thuật của mình tiếp cận đến chúng tôi trong hội trại IADW_2021 thông qua cách bạn sáng tác và chia sẻ tác phẩm của mình. Tác phẩm nghệ thuật của bạn đã giúp truyền cảm hứng sáng tác cho mọi người.

Cảm ơn những bài diễn thuyết của các bạn và các bạn đã tô thêm sắc thái cho hội thảo quốc tế của chúng ta. Bài phát biểu nghệ thuật của các bạn đã nêu bật các vấn đề xung quanh nghệ thuật tranh in, tạo không khí đối thoại và hơn nữa đã thúc đẩy sức mạnh của nghệ thuật đối với nhận thức của xã hội. Dù chỉ là tham gia trực tuyến hội thảo hay xem các tác phẩm nghệ thuật thông qua triển lãm trên nền 3D ảo — tác phẩm của các bạn đã cho chúng tôi được thưởng thức, nghiên cứu và là động lực khích lệ chúng tôi tiếp tục sáng tác.

Cuối cùng, thiết nghĩ chúng ta là một cộng đồng năng động và có tinh thần hỗ tương vì để đối phó với căng thẳng trong thời kỳ đại dịch này, cộng đồng nghệ thuật càng cần duy trì kết nối và hỗ trợ lẫn nhau.

Trân trọng,